Leeds, U.K.

Monique Szenkowska

tel: +44 77388 13683
 
Email: click to contact
English
polska

'There is no light without darkness'
― Mark Frost, Twin Peaks: The Final Dossier
 
A survivor of multiple traumas, I know it has no scale and a million faces. No matter how small or how large, how insignificant or dark, how troubling or embarrassing,  I know what terrible damage it can create. If it is causing you discomfort or suffering, I will do my best to help you bring it to an end and find the light and lightness within.
 
Have you got an impossible dilemma? Are you feeling overwhelmed by the circumstances? Does being alive feel dull and colourless? Have you done something you regret? Do strong emotions dictate your every move? Perhaps you just want someone to talk to? Whatever the reason for contacting me, I will consider your problem as if it was mine.
 
I work in English and Polish.
 
I have a BA in Theatre, Film and Television. I am a certified Trauma Therapist and I hold a level 2 certificate in Counselling. I have completed a course in Suicide Prevention, a Spiritual Emergency course, and Diagnosis of Mental Health Disorders According to DSM V. Currently I am studying an MA in Psychotherapy and Counselling at University of Leeds, UK.
 

 
'Nie ma światła bez ciemności'
― Mark Frost, Twin Peaks
 
Doświadczywszy osobiście wielu ciężkich przeżyć, wiem, że trauma ma mnóstwo twarzy i niełatwo ja umieścić na skali porównań. Obojętnie jak duża czy mała, obojętnie jak błacha czy mroczna, jak niepokojąca czy żenująca, wiem, jakie może siać zniszczenie. Jeśli cokolwiek sprawia, że cierpisz, pomogę Ci się z tym zmierzyć i odnależć wewnętrzną światlość i lekkość.
 
Masz problem nie do rozwiązania? Czujesz się przytłoczony swoimi okolicznościami? Życie wydaje się bez smaku i koloru? Zrobiłeś coś, czego żałujesz? Silne emocje dyktują Twój każdy krok? A może po prostu chcesz z kimś porozmawiać? Bez względu na to, co Cię do mnie przywiodło, potrakuję Twój problem jak własny.
 
Pracuję w językach polskim i angielskim.
 
Ukończyłam studia na wydziale teatru i filmu. Jestem certyfikowaną terapeutką traumy. Posiadam również certyfikat drugiego stopnia w terapii Counselling. Ukończyłam kurs Prewencji Samobójstw, kurs Duchowego Kryzysu, oraz kurs  Diagnostyki Zaburzeń Psychicznych wg DCM V. Obecnie studiuję psychoterapię na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii.
 


Revision History
Logon