Skype: danutac6

 

WhatsApp/Phone: +44(0)7455 949490

 

Email:

danutaczarny33(_AT_)gmail.com
 or therapy@ceofaw.com

 

Website: www.ceofaw.com/home/

 

 

 

 

 

 

 

Email: click to contact
Polish
English


Healing:
Emotional blocks & traumas
Repetitive patterns & stereotypes of behaviour
self-limiting thoughts
Self-esteem, confidence & trust

Family Constellations
 

CENTRE OF AWARENESS. TO MAKE YOUR UNCONSCIOUS BECOME CONSCIOUS.

 

I would like to welcome you in this therapeutic relationship that is dediated to the unique process of self-discovery and inner exploration.

I will gently guide and support you, in order for you to recognize and heal traumatic memories and emotions, physical feelings and sensations tha limit your life, by blocking the gateway to joy and self-love, and for you to find and transform all beliefs that cut your existence down to a narrow and painful perspective of only survival in life.

I will assist you in exploring the new meanings of your difficulties and challenges , and of what your family or past generations experienced. I will also help you to heal your deepest wounds ad clear the path to embrace your true self.

www.ceofaw.com/homepage/

 

SESSIONS.

I can offer a safe and confidential, on-line space with time to explore issues that you would like to accept, change or sort out. I will serve you with my knowledge, experience, professional qualities and personal abilities. Please feel free to make an appointment for a first free consultation, that lasts 30 minutes. It is intended to meet, discuss mutually through your expectations in your present situation as well as possible contraindications for therapy.

 

The area of my specialisation includes topics such as:

- releasing from physical and emotional blocks, traumas, injuries and repetitive paterns;

- clearing effects of emotional di-stress, overload as well as overwork and burn out;

- transforming of self-limiting beliefs, thoughts and repeating stereotypes of behaviour;

- enhansing self-esteem and acceptance, self-trust and confidence together with developing own creative and constructive resources 

  as well as performance;

 

www.ceofaw.com/offer/sessions

 

PROCESSES.

Subcellular Psychology Processes are intensive therapeutic work undertaken in regression to key developmental events in order to obtain, regain or stabilize particular peak state or ability. Processes require knowledge of techniques that are used during sessons. To make the process targets of the gateway of particular key developmental event the therapist uses a Regression Technique as well as Gaia commands and music. Currently there are processes available as follows:

> 'SILENT MIND STATE'

> 'TRANSFORMATION EXPERIENCE INTO STATE'

> 'RESTORING LOST / STABILIZING UNSTEADY STATE'

> 'INNER PEACE STATE'

> 'SEEING THE LIFE PATH ABILITY '

> 'BRAIN LIGHT STATE'

www.ceofaw.com/offer/processes

 

 

 

CENTRUM SWIADOMOSCI. TWOJE CENTRUM. BY NIESWIADOME UCZYNIC SWIADOMYM.

 

Otwieram życzliwą i pelną akceptacji przestrzeń na Twoją wyjatkową sytuacją. Na indywidualny proces odkrywania siebie i odnajdowania nowych znaczeń w osobistych przeżyciach, historiach rodzinnych oraz doswiadczeniach przodków.

Wspieram w rozpoznawaniu i uzdrowieniu przekonan ograniczajacych życie jedynie do wymiaru przetrwania.

www.ceofaw.com/home/

 

SESJE.

Zapraszam na bezpłatną konsultację, która służy:

- wzajemnemu poznaniu się oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwskazań do terapii

- omowieniu formularzy: Ankieta, Umowa, Zakres Odpowiedzialnosci

- zaprezentowaniu podstawowych technik i ustaleniu terminarza spotkań

 

Sesja terapii indywidualnej trwa 100 minut i odbywa się przez Skype lub WhatsApp.

Formularz kontaktowy: www.ceofaw.com/kontakt/

 

Obszary mojej specjalizacji:

- uwalnianie od skutków traum, emocjonalnych i fizycznych napięć i urazów

- transformacja niekorzystnych przekonań oraz schematów odtwarzanych w życiu

- wzmacnianie samooceny i zaufania do siebie oraz rozwijanie tworczych zasobów i poczucia spełnienia

www.ceofaw.com/sesje/

 

PROCESY.

Procesy stanów szczytowch to intensywna terapeutyczna praca, realizowana w regresie do bardzo wczesnego wydarzenia rozwojowego. Przeprowadzenie procesu wymaga znajomosci technik, używanych podczas sesji. Uzyskanie konkretnego stanu, poprawia jakosc życia, daje dostęp do głębszych obszarów swiadomosci oraz zwieksza akceptację i rozumienie siebie.

 

Obecnie dostepnę procesy to:

> STAN CICHEGO UMYSLU

> ZAMIANA DOSWIADCZENIA W STAN

> ODZYSKANIE UTRACONEGO / UTRWALENIE NIESTABILNEGO STANU SZCZYTOWEGO

> WEWNETRZNY SPOKOJ

> ZDOLNOSC WIDZENIA SCIEZKI ZYCIA

> SWIATLOSC MOZGOW

Wiecej informacji o procesach i stanach na: www.ceofaw.com/oferta/ptocesy-stanow-szczytowych/ 

 
 

 
 


Revision History
Logon