Skype: danutac6

WhatsApp/Phone: +44(0)7455 949490

 

Email: therapy@ceofaw.com

lub

danuta@peakstates.com

 

Website: https://centrumswiadomosci.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: click to contact
Polish

English


Healing:
Pomagam Kobietom na życiowym zakręcie uwolnić się od stanów depresyjnych, wstydu, niepokoju i lęku.

Oferuję pomoc i wsparcie w odzyskaniu siebie, wewnętrznego spokoju i radości, w odkrywaniu indywidualnych zasobów i sił oraz w wyjściu w życiu na prostą.

Psychobiologia subkomórkowa
Procesy Stanów Szczytowych
Ustawienia rodowe Hellingera
 

Centrum świadomości. By nieświadome uczynić świadomym.

 

Otwieram życzliwą i pełną akceptacji przestrzeń na Twoją wyjątkową sytuacją.

Na indywidualny proces odkrywania siebie i odnajdowania nowych znaczeń w osobistych przeżyciach, historiach rodzinnych oraz doświadczeniach przodków.

Wspieram w rozpoznaniu i uzdrowieniu przekonań ograniczających życie do wymiaru przetrwania.

 

Więcej informacji na:

https://centrumswiadomosci.pl

 

 

 

SESJE.

Zapraszam na bezpłatną konsultację, która służy:

- wzajemnemu poznaniu się oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwskazań do terapii

- omówieniu formularzy: Ankieta, Umowa, Zakres Odpowiedzialności

- zaprezentowaniu podstawowych technik i ustaleniu terminarza spotkań

 

 

Obszary mojej specjalizacji:

- uwalnianie od skutków traum, emocjonalnych i fizycznych napięć i urazów

- transformacja niekorzystnych przekonań oraz schematów odtwarzanych w życiu

- wzmacnianie samooceny i zaufania do siebie oraz rozwijanie tworczych zasobów i poczucia spełnienia

 

Sesje odbywają się online przez Zoom, Skype lub Messenger.

 

Więcej informacji na:

https://centrumswiadomosci.pl

 

 

 

 

 
 

 
 


Revision History
Logon