Skype: danutac6

 

WhatsApp/Phone: +44(0)7455 949490

 

Email:

danutaczarny33(_AT_)gmail.com
 

 

Website: www.ceofaw.com/home/

 

 

 

 

 

 

 

Email: click to contact
Polish
English


Emotional & physical traumas
Repetitive patterns
Overload, overwork, burnout
Self-limiting beliefs, thoughts
Stereotypes of behaviour
Economical goals
Financial freedom
Personal targets
Self-esteem, confidence & trust
Migration / emigration challenges 

CENTRE OF AWARENESS. TO MAKE YOUR UNCONSCIOUS BECOME CONSCIOUS.

 

I would like to welcome you in this therapeutic relationship that is dediated to the unique process of self-discovery and inner exploration.

I will gently guide and support you, in order for you to recognize and heal traumatic memories and emotions, physical feelings and sensations tha limit your life, by blocking the gateway to joy and self-love, and for you to find and transform all beliefs that cut your existence down to a narrow and painful perspective of only survival in life.

I will assist you in exploring the new meanings of your difficulties and challenges , and of what your family or past generations experienced. I will also help you to heal your deepest wounds ad clear the path to embrace your true self.

www.ceofaw.com/homepage/

 

SESSIONS.

I can offer a safe and confidential, on-line space with time to explore issues that you would like to accept, change or sort out. I will serve you with my knowledge, experience, professional qualities and personal abilities. Please feel free to make an appointment for a first free consultation, that lasts 30 minutes. It is intended to meet, discuss mutually through your expectations in your present situation as well as possible contraindications for therapy.

 

The area of my specialisation includes topics such as:

- releasing from physical and emotional blocks, traumas, injuries and repetitive paterns;

- clearing effects of emotional di-stress, overload as well as overwork and burn out;

- transforming of self-limiting beliefs, thoughts and repeating stereotypes of behaviour;

- aiming and achieving economical goals and financial freedom;

- setting up and accomplishing personal targets;

- enhansing self-esteem and acceptance, self-trust and confidence together with developing own creative and constructive resources 

  as well as performance;

- overcoming challenges and difficulties related to emigration and migration

www.ceofaw.com/offer/sessions

 

PROCESSES.

Subcellular Psychology Processes are intensive therapeutic work undertaken in regression to key developmental events in order to obtain, regain or stabilize particular peak state or ability. Processes require knowledge of techniques that are used during sessons. To make the process targets of the gateway of particular key developmental event the therapist uses a Regression Technique as well as Gaia commands and music. Currently there are processes available as follows:

> 'SILENT MIND STATE'

> 'TRANSFORMATION EXPERIENCE INTO STATE'

> 'RESTORING LOST / STABILIZING UNSTEADY STATE'

> 'INNER PEACE STATE'

> 'SEEING THE LIFE PATH ABILITY '

> 'BRAIN LIGHT STATE'

www.ceofaw.com/offer/processes

 

 

 

CENTRUM SWIADOMOSCI. TWOJE CENTRUM. BY NIESWIADOME UCZYNIC SWIADOMYM.

 

Otwieram zyczliwa i pelna akcepracji przestrzen na Twoja wyjatkowa sytuacje. Na indywidualny proces odkrywania siebie i odnajdowania nowych znaczen w osobistych przezyciach, historiach rodzinnych oraz doswiadczeniach przodkow, ktorych echo nadal rezonuje i jest niesione przez pokolenia.

Wspieram w rozpoznawaniu i uzdrowieniu przekonan ograniczajacych zycie jedynie do wymiaru przetrwania.

www.ceofaw.com/home/

 

SESJE.

Zapraszam na bezplatna 30-minutowa wstepna konsultacje, ktora sluzy:

- wzajemnemu poznaniu sie oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwskazan do terapii

- omowieniu formularzy: Ankieta, Umowa, Zakres Odpowiedzialnosci

- zaprezentowaniu podstawowych technik i ustaleniu terminarza spotkan

 

Sesja terapii indywidualnej trwa 75 minut i odbywa sie przez Skype lub WhatsApp.

Formularz kontaktowy: www.ceofaw.com/kontakt/

 

Obszary mojej specjalizacji:

- uwalnianie od skutkow traum, emocjonalnych i fizycznych napiec i urazow

- niwelowanie skutkow przeciazenia, stesu i wypalenia w sferze zawodowej

- transformacja niekorzystnych przekonan oraz schematow odtwarzanych w zyciu

- wzmacnianie camooceny i zaufania do siebie oraz rozwijanie tworczych zasobow i poczucia spelnienia

- przekraczanie trudnosci i wyzwan zwiazanych z migracja i emigracja

www.ceofaw.com/sesje/

 

PROCESY.

Procesy stanow szczytowch to intensywna terapeutyczna praca, realizowana w regresie do konkretnego, bardzo wczesnego wydarzenia rozwojowego. Przeprowadzenie procesu wymaga od Klienta znajomosci technik, uzywanych podczas sesji. Dodatkowo, stosuje sie komendy i muzyke Gai, odpowiednie dla danego procesu. Uzyskanie konkretnego stanu, poprawia jakosc zycia, daje dostep do glebszych obszarow swiadomosci oraz zwieksza akceptacje i rozumienie siebie.

 

Obecnie dostepne procesy to:

> STAN CICHEGO UMYSLU

> ZAMIANA DOSWIADCZENIA W STAN

> ODZYSKANIE UTRACONEGO / UTRWALENIE NIESTABILNEGO STANU SZCZYTOWEGO

> WEWNETRZNY SPOKOJ

> ZDOLNOSC WIDZENIA SCIEZKI ZYCIA

> SWIATLOSC MOZGOW

Wiecej informacji o procesach i stanach na: www.ceofaw.com/oferta/ptocesy-stanow-szczytowych/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


Revision History
Logon